03/07/22  Tin tức  97
 Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2022-2023 và Công văn số 1331/SGDDT-GDPT ngày 30/6/2022 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về việc hướng ...
 17/09/19  Tin tức  1001
HỘI NGHỊ CÁN BỘ- CÔNG CHỨC- VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM THỊNH NĂM HỌC 2019- 2020.