A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi bộ Trường Tiểu học Cẩm Thịnh tổ chức chuyên đề về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chi bộ Trường Tiểu học Cẩm Thịnh tổ chức chuyên đề về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thực hiện Kế hoạch  số 63 – KH/HU ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Huyện uỷ Cẩm Xuyên; Kế hoạch số 442/KH- GD&ĐT ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Phòng GD&ĐT Cẩm Xuyên về kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và  con đường đi lên  CNXH ở Việt Nam ”của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng;

          Được sự chỉ đạo của Đảng uỷ xã Cẩm Thịnh, chiều ngày 09/8/2022 Chi bộ trường Tiểu học Cẩm Thịnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa  xã hội  và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam ”của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 
Đ/C Phan Viết Hải - Bí thư chi bộ nêu nội dung, yêu cầu,mục đích buổi chuyên đề
 
Tại buổi sinh hoạt các đ/c đảng viên được nghiên cứu, tiếp thu những nội dung cốt lõi trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên  CNXH ở Việt Nam ”của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 
Do đồng chí Vũ Trường Thành trình bày.
 

 

Đ/C Vũ Trường Thành - Phó Bí thư chi bộ - phân tích nội dung cốt lõi của tác phẩm

        Cũng trong buồi sinh hoạt, các đảng viên trình bày các tham luận nhằm đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chinh trị gắn với đặc trưng chuyên môn của chi bộ nhà trường như: Tham luận về Các giải pháp thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ;Tham luận  về Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của Nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử; Tham luận về Các giải pháp góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức;Tham luận về Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên mới; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ,đảng viên; Tham luận về Quan tâm công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

 
Đ/C Nguyễn Thị Nga- trình bày tham luận
 

 

 
Đ/C Tôn Thị Huyền- trình bày tham luận

 

Về tham dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề với chi bộ có Đ/C Trương Vĩnh Từ - Ban tuyên giáo huyện ủy và Đ/C Nguyễn Hữu Thịnh – Bí thư Đảng bộ xã.

        Tại buổi sinh hoạt toàn thể đảng viên được nghe nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đ/C Đ/C Trương Vĩnh Từ - Ban tuyên giáo huyện ủy

 Đ/C Trương Vĩnh Từ - Ban tuyên giáo huyện ủy phát biểu chỉ đạo trong buổi sinh hoạt chuyên đề,

 

Đặc biệt Chi bộ được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đ/C: Nguyễn Hữu Thịnh – Bí thư Đảng bộ xã Cẩm Thịnh

 
Đ/C Nguyễn Hữu Thịnh – Bí thư Đảng bộ xã phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề,
 
Tổng kết buổi chuyên đề đồng chí: Phan Viết Hải - Bí thư chi bộ một lần nữa khẳng định ý nghĩa to lớn nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam ”của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng, đồng thời cụ thể hóa các nội dung cũng như giao nhiệm vụ cho từng cán bộ đảng viên trong thời gian tới
     Từ nội dung nghiên cứu, tiếp thu, thảo luận, các đảng viên trong chi bộ thấm nhuần hơn tư tưởng của tác phẩm, nhận thức sâu sắc hơn về những vấn đề lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn sự nghiệp đấu tranh Cách mạng của nhân dân VN hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Từ đó nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định, vận dụng, phát triển sáng tạo CN Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định với định hướng đổi mới của Đảng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước tạo sự thống nhất trong tư tưởng, ý chí và hành động của toàn thể đảng viên trong chi bộ, xác định nhiệm vụ của bản thân trong thời gian tới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm học 2022 – 2023.  

                                                                                                            Bài viết: Vũ Trường Thành - PBT Chi bộ
 
              ​​​
 
 

Tác giả: Trường Tiểu học Cẩm Thịnh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết