Thông báo họp hội đồng tháng 4/2016

Tháng Tư 7, 2016 7:48 sáng

Thông báo: Phiên họp Hội đồng tháng 04/2016 sẽ diễn ra vào lúc 14h ngày 07/04/2016 tại văn phòng Trường Tiểu học Cẩm Thịnh.

Đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc, đến đúng thời gian trên.