Liên hệ

Trường tiểu học Cẩm Thịnh

Địa chỉ: Thôn Tân Thuận, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Người phát ngôn: Bà  Lê Thị Hạnh – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: DĐ: 0974243468 – Email: hanhlethi474@gmail.com